Prof. J.A. van der Kloes (1845-1935) Print
Written by Administrator   
Saturday, 31 January 2015 11:34

Bibliografie of prof. J.A. van der Kloes (1845-1935)

This is a first attempt to list all publications by prof. Van der Kloes. Contributions to Dutch journals such as "Bouwkundige Bijdragen" and "Architectura" are not inventoried yet. The contributions to “The Ambachtsman”, a weekly magazine of which Van der Kloes was editor in chief are not mentioned individually.

Please contact me if you have any additions to the list.

Translations

Kloes, J.A. van der, Gevoelen van professor Dove. Over hetgeen bij de stichting van een nieuwen dom te Berlijn is in acht te nemen, met betrekking tot de akustiek. In: Bouwkundige Bijdragen, 1871(18), p. 325-332. Translated from the German original in Zeitschrift fur Bauwesen, 1871.

Kloes, J.A. van der, Over de magt der ruimte in de bouwkunst. In: Bouwkundige Bijdragen, 1871(18), p. 135-152. Translated from the German original by R. Lucae in Zeitschrift fur Bauwesen, 1869.

Kloes, J.A. van der, Over den gebakken steen. In: Bouwkundige Bijdragen 1879(25), p. 101-236. Translated and adapted from the German original by R. Neumann, in Zeitschrift fur Bauwesen, 1876, 1877, 178.

 

Architecture/engineering

Kloes, J.A. van der, Hernieuwing der hervormde kerk te Voorschoten. In: Bouwkundige Bijdragen, 1872(19), p.  37-46 + 2 plates. (article dated 14 september 1868).

Kloes, J.A. van der, De gemeentewerken te Dordrecht. I – De waterverversching. In: Bouwkundige Bijdragen 1878(24) p. 1-32 + 5 plates.

Kloes, J.A. van der, De gemeentewerken van Dordrecht. II – Het ziekenhuis. In: Bouwkundige Bijdragen 1878(24) p. 209-238 + 6 plates.

Kloes, J.A. van der, De gemeentewerken te Dordrecht. III – De verschwaterleiding de Polderstad. In: Bouwkundige Bijdragen 1881(26) p. 13-22 + 2 plates.

Kloes, J.A. van der, De gemeentewerken te Dordrecht. IV – De vernieuwing der Roobrug. In: Bouwkundige Bijdragen 1881(26) p. 53-58 + 2 plates.

Kloes, J.A. van der, De gemeentewerken te Dordrecht. V – Het Gymnasium. In: Bouwkundige Bijdragen 1881(26) p. 175-186 + 4 plates.

Sewerage

Kloes, J.A. van der, Het Liernurstelsel te Dordrecht. In: De opmerker 1875(10), nr. 45, p. 1.

Kloes, J.A. van der, Verslag van den stand der fecaliënquaestie en der gemeentereiniging der gemeente Dordrecht op 1 juli 1876, 1 jan. 1877, 1 jan. 1879, Dordrecht, 1876-1879.

Shortened versions of the above mentioned reports have also been published in ‘De Opmerker’:

Kloes, J.A. van der, Verslag van den stand der fecaliënquaestie en der gemeentereiniging in de gemeente Dordrecht, op 1 juli 1876. In: De Opmerker, 1876(11), nr. 46, p. 1-2.

Kloes, J.A. van der, Verslag van den stand der fecaliënquaestie en der gemeentereiniging in de gemeente Dordrecht, op 1 januari 1877. In: De Opmerker, 1877(12), nr. 18, p. 1-2.

Kloes, J.A. van der, Verslag van den stand der fecaliënquaestie en der gemeentereiniging in de gemeente Dordrecht, op 1 januari 1879. In: De Opmerker, 1879(14), nr. 6, p. 1-2.

Kloes, J.A. van der, De rioleering van Memphis en het nieuwe riolenplan te Dordrecht, Dordrecht, 1882.

Kloes, J.A. van der, De theorie van C. von Naegeli in verband met de faecalienkwestie in Nederland, Delft, 1884.

 

General instructions

Kloes, J.A. van der, Algemeene voorschriften voor de levering en keuring van bouwstoffen en voor de uitvoering en het onderhoud van bouwwerken,  opgesteld voor en met medewerking van het genootsch. "Architectura et Amicitia", Leiden, 18941, 19082.

 

Building in the Dutch collonies

Kloes, J.A. van der, Het bouwen in overzeesche gewesten. Afd. 1. Gewinnen, bereiden, aanschaffen en verwerken van bouwstoffen, Leiden Brill 18971, 19052.

Kloes, J.A. van der, Het bouwen in overzeesche gewesten. Afd. 3. Onderwerpen uit den huizenbouw, Leiden Brill 18991, 19062.

Kloes, J.A. van der, Het bouwen in overzeesche gewesten. Afd. 2. Onderwerpen uit de weg- en waterbouwkunde, Leiden Brill 18991, 19062.

 

Manuals for workmen

Kloes, J.A. van der, Handleiding voor den metselaar,  tevens bevattende eenige aanwijzingen voor den stukadoor, Leiden Brill, 18991, 19022, 19053, 19084, 19135, 19186, 19237.

Kloes, J.A. van der, Handleiding (voornamelijk tot zelfonderricht) voor den timmerman, Leiden Brill 19011, 19052, 19093, 19144, 19195, 19286.

Kloes, J.A. van der & Risch Czn, J.Z, Handleiding voor den metaalbewerker, in 't bijzonder voor den smid, Leiden Brill. 19031, 19082, 19143, 19234.

Kloes, J.A. van der & Beek, D. van der, Handleiding voor den verver en glazenmaker, Leiden Brill. 19031, 19082, 19163, 19284.

Kloes, J.A. van der & Helden, G. van, Handleiding voor den wagenmaker, Leiden Brill 1907.

Kloes, J.A. van der, Anleitung für den maurer, zugleich einige anweisungen enth. für den betonarbeiter und putzer, Berlin, 1913.

Kloes, J.A. van der, A manual for masons, bricklayers, concrete workers and plasterers. Revised and adapted to the requirements of British and American readers by A.B. Searle, London, 1914.

 

Building materials

Kloes, J.A. van der, Onze bouwmaterialen, Maassluis Van der Endt 1893.

Kloes, J.A. van der, Onze bouwmaterialen – I Natuursteen, Maassluis Van der Endt 1908.

Kloes, J.A. van der, Onze bouwmaterialen – II Kunststeen, Maassluis Van der Endt 1908.

Kloes, J.A. van der, Onze bouwmaterialen – III Mortels en beton, Maassluis Van der Endt 1908.

Kloes, J.A. van der, Onze bouwmaterialen – IV Hout en andere plantaardige materiale. Isoleer- en pakkingstoffen, Maassluis Van der Endt 1908.

Kloes, J.A. van der, Onze bouwmaterialen – V Metalen, Maassluis Van der Endt 1908.

Kloes, J.A. van der, Onze bouwmaterialen – VI Glas Verfwaren Behangsels, Maassluis Van der Endt 1908.

Kloes, J.A. van der, Onze bouwmaterialen – I Natuursteen, Amsterdam Veen, 1923.

Kloes, J.A. van der, Onze bouwmaterialen – II Kunststeen, Amsterdam Veen, 1923.

Kloes, J.A. van der, Onze bouwmaterialen – III Mortels en beton, Amsterdam Veen, 1924.

Kloes, J.A. van der, Onze bouwmaterialen – IV Hout en andere plantaardige materialen, Amsterdam Veen, 1925.

Kloes, J.A. van der, Onze Bouwmaterialen – V Metalen, Amsterdam Veen, 1925

Kloes, J.A. van der, Onze bouwmaterialen – VI Glas, verfwaren, behangsels, isoleer- en pakkingstoffen, beproevingstoestellen en het gebruik daarvan, Amsterdam Veen, 1926.

 

 

Mortars & trass

Kloes, J.A. van der, Zusammensetzung, Bereitung und Gebrauch von Mörteln. In Baumaterialienkunde. Les Matériaux de Construction, 1900(5), nr. 8, p. 119-121; 1900(5), nr. 9, p. 136-138 & 1900(5), nr. 10, p. 153-155.

Kloes, J.A. van der, Tras en zeewater, Amsterdam, 1906.

Kloes, J.A. van der, Trass und Meerwasser. Trass et eau de mer. In: Baumaterialienkunde. Les Matériaux de Construction, 1906(11), nr. 3, p. 41-48 & 1906(11), nr. 4, p. 53-59.

Kloes, J.A. van der, Tras und meerwasser (trass et eau de mer) sonder abdr. aus der "baumaterialienkunde" xi jahrg. heft 3 und 4, Stuttgart, 1906.

Kloes, J. A. van der, The Consequences of the use of mortar of improper composition. In Proceedings of the fifth congress of the International Association for Testing Materials, 1909, p. 127-128

Kloes, J.A. van der, Die Folgen des Gebrauchs unrichtig zusammengesetzter Mörtel. Vortrag gehalten am 9. September 1909 auf der Kopenhagener fünften Hauptversammlung des Internationalen Verbandes für die Materialprüfungen der Technik. In: Zentrallblatt der Bauverwaltung 1909(29), nr. 82, p. 537-539; nr. 90, p. 586-587; nr. 91, p. 595-596 & nr. 92, p. 639. With comments by Dombaumeister Hertel & A. Hambloch.

Kloes, J.A. van der, Nieuwste onderzoekingen omtrent schelpkalk, Amsterdam Rossen, 1910.

Kloes, J.A. van der, Die Folgen des gebrauchsunrichtig zusammengesetzter Mörtel, Leipzig Baumaterialien-Markt, 1911.

Kloes, J.A. van der, Les conséquences de l'usage des mortiers mal composés, Paris Revue des materiaux de construction et de travaux publics, 1912.

Kloes, J. A. van der, Influence of the composition of mortar and the quality of the stones upon the durability of masonry. Preliminary report drawn up by the Chiarman of the Committee 50. In: Proceedings of the sixth International Congres of the International Association for Testing Materials, 1912, paper XIX3.

Kloes, J. A. van der, Natuur-en Scheikunde in het Metselvak. In: Chemisch Weekblad, 1913(10), p. 402.

 

Miscellaneous

Druiding, A. & Kloes, J.A. van der, Eenige gegevens voor het ontwerpen en inrigten van gebouwen voor lager onderwijs en gymnastiek. In: Bouwkundige bijdragen 1870(17), p. 113-156 met 15 platen.

Kloes, J.A. van der, Schleif- oder Abnützungsproben. In Baumaterialienkunde. Les Matériaux de Construction, 1901(6), nr. 1/2, p. 10-12.

Kloes, J.A. van der, Was wissen wer eigentlich vom Kreosotieren des Holzes? In: Baumaterialienkunde. Les Matériaux de Construction, 1902(7), nr. 1/2, p. 21-24; 1902(7), nr. 5, p. 72-75 & 1902(7), nr. 6, p. 91-95.

Kloes, J.A. van der, De afdeeling kennis en onderzoek van bouwstoffen. In: Polytechnische School, Gedenkschrift van de Koninklijke Akademie en van de Polytechnische school 1842-1905; samengesteld ter gelegenheid van de oprichting der Technische Hoogeschool, 1905. P. 188-192.

Kloes, J.A. van der, Fehler und Prüfung des Natursteins. In: Baumaterialienkunde. Les Matériaux de Construction, 1907(12), nr. 13, p. 192-198.

Kloes, J.A. van der, Proben auf Druckfestigkeit von Natur- und Kunststeinen. In: Baumaterialienkunde. Les Matériaux de Construction, 1907(12), nr. 19/20, p. 289-295.

Kloes, J.A. van der, Proeven op drukvastheid van natuur- en kunststeenen, Amsterdam, 1907.

Kloes, J.A. van der, Iets over de opleiding van den Nederlandschen ingenieur, Delft, 1910.

Kloes, J.A. van der, De granietgroeven ter zuidkust van Zweden, Leiden, 1910.

Kloes, J.A. van der, Les carrières de granit à la côte méridionale de la suède, Leiden, 1910.

Kloes, J.A. van der, Die granitbrüche an der südküste schwedens, Leiden, 1910.

Kloes, J.A. van der, Het bouwen van stuwdammen, Z. plaats z. uitg. 1913.

Kloes, J.A. van der, Verslag omtrent een onderzoek van demerara-greenhearthout, Delft, 1914.

Kloes, J.A. van der, Zand en water in den aardbodem, Alphen a/d Rijn, 1933.

Last Updated on Saturday, 31 January 2015 11:40