Kleur bekennen Print
Written by Administrator   
Sunday, 23 December 2012 22:48

14 december 2012 stond in het teken van de studiedag 'kleur bekennen' die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met Stichting Bouwkhistorie Nederland werd georganiseerd. De aanleiding voor deze studiedag werd gevormd door de oplevering van 'flankerend onderzoek' dat bij 24 kanjerrestauraties werd uitgevoerd. In 2012 heb ik aan twee van deze onderzoeken bijgedragen. Mijn promotieonderzoek en het onderzoek naar de restauratiegeschiedenis van de Eusebiuskerk te Arnhem vormden de input voor de voordracht 'Vervangende natuursteen: kleur en verwering'.